Trainingen voor vrijwilligers

MEE Zuidoost Brabant ontwikkelt en verzorgt trainingen op maat voor vrijwilligers in de dienstverlenende sector,  het bedrijfsleven en non-profit zoals onderwijs, zorg, gemeenten en welzijnswerk.

 

Wij geven trainingen over het herkennen van en omgaan met mensen met een beperking.Tijdens deze trainingen leert u wat de betreffende beperking inhoudt. U leert wat belangrijk is in de communicatie met mensen die deze beperking hebben en u krijgt praktische tips over hoe met mensen met een beperking binnen uw vrijwilligerswerk om te gaan.

 

Ook hebben we voor vrijwilligers twee workshops die aansluiten bij de werkwijze vanuit sociale netwerkversterking: "De kunst van het ontmoeten" en "De kunst van het vragen stellen".

 

De trainers van MEE Zuidoost Brabant werken dagelijks met mensen met een beperking (lvb, autisme en NAH) en delen hun kennis en ervaring met u.  Als u als vrijwilliger goed kunt aansluiten bij mensen met een beperking, dan helpt u hen om mee te doen in de maatschappij.

 

 

Ervaringsdeskundigen

Tijdens onze trainingen sluit vaak een ervaringsdeskundige aan, die vertelt over leven met een beperking. Samen met de trainer geeft de ervaringsdeskundige vanuit zijn/haar perspectief informatie over leven met een beperking.

 

Locatie

De trainingen worden over het algemeen in company / op locatie gegeven.Een aantal trainingen verzorgen wij in samenwerking met andere organisaties.

 

Trainingen voor vrijwilligers

  • LVB in de praktijk: een incompanytraining van twee dagdelen over het herkennen van en omgaan met volwassenen of kinderen met een licht verstandelijke beperking. Praktijkbijeenkomsten behoren tot de mogelijkheid. 
  • Autisme in de praktijk:  een incompanytraining van twee dagdelen over het herkennen van en omgaan met volwassenen of kinderen  met een autismespectrumstoornis. Praktijkbijeenkomsten behoren tot de mogelijkheid.
  • NAH in de praktijk: een incompanytraining van twee dagdelen over het herkennen van en omgaan met mensen met een niet aangeboren hersenletsel. Praktijkbijeenkomsten behoren tot de mogelijkheid.
  • Alle kinderen doen MEE! : een training voor begeleiders van (sport)verenigingen over hoe om te gaan met jongeren met bijzonder gedrag. Deze training wordt verrijkt met een aantal momenten waarbij de trainer meekijkt bij een activiteit en de vrijwilligers handvatten aanreikt om in te spelen op bijzonder gedrag.
  • De kunst van Ontmoeten & De kunst van Vragen stellen: een training van twee bijeenkomsten voor vrijwilligers die aansluiten bij de werkwijze Sociale netwerk Versterking. Mensen die werken als vrijwilliger maken in deze training kennis met de kunst van ontmoeten en de kunst van vragen stellen.

 

Aanmelden voor een training

Met gemeenten zijn afspraken gemaakt rondom de financiering van het trainingsaanbod voor vrijwilligersorganisaties en scholen.

Wilt u meer informatie over de inhoud van een training neem dan contact op met mw. Ilse Op de Laak, accountcoördinator cursussen & trainingen, telefonisch via  ☎  06 43 36 65 32 of via e-mail.

 

 

Zoek uw gemeente

 

 

Contactformulier MEE

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail