buddy's:Tommy & Indy

De Informele Zorg van MEE Zuidoost Brabant biedt door middel van inzet van vrijwilligers praktische ondersteuning aan mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, een autismespectrumstoornis, chronische ziekte of niet aangeboren hersenletsel en hun mantelzorgers.

 

Hieronder een praktijkvoorbeeld.

 

 

Begin 2017 meldt Tommy zich bij MEE Zuidoost Brabant met de vraag om ondersteuning bij het uitbreiden van zijn sociale contacten. Na overleg met Tommy en zijn ouders is een stagiaire van de Para Medische Hogeschool uit Eindhoven als maatje gekoppeld aan Tommy.

Al na het eerste contact klikte het meteen en gedurende een periode van 6 weken hebben Tommy en zijn maatje Indy diverse activiteiten ondernomen.

De opbrengst van deze (korte) inzet is overduidelijk als positief ervaren door cliënt en ouders. Beiden geven aan dat de oprechte belangstelling, de individuele ondersteuning en de respectvolle benadering zeer motiverend heeft gewerkt. De eigenwaarde van Tommy is toegenomen. Hij durft nu wat makkelijker zelfstandige activiteiten te ondernemen.

 

Lees hier hoe Tommy en Indy het hebben ervaren:

 

“ Als afsluiting van een kort buddytraject hebben we samen de trein naar Amsterdam genomen en toerist in eigen land uitgehangen.

Gedurende zes weken hebben we elke week samen een activiteit gedaan met als doel om voor Tommy de tussenstap gemakkelijker te maken naar een volwaardige plek in de maatschappij.

 

Van winkelen in de Ikea, een maaltijd voor het hele gezin bereiden tot aan een dag naar Amsterdam. We hebben het allemaal gedaan.

 

Ondanks dat het een kort traject was, hebben we het allebei als zeer leuk en gezellig ervaren. Maar het belangrijkste is dat Tommy zijn sociale vaardigheden en aanpassingsvermogen heeft verbeterd en een stuk zelfstandiger is geworden met als hoogtepunt: vol zelfvertrouwen alleen terug naar huis met de trein vanuit Amsterdam.

Op naar het reguliere onderwijs en die volwaardige plek in de maatschappij!”

 

Tommy & Indy

 

Terug naar het overzicht
Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail