VN-verdrag voor mensen met een beperking

Op 14 juli 2016 is het VN-verdrag voor de rechten van personen met een beperking in Nederland geratificeerd (bekrachtigd). Het verdrag geeft mensen met een beperking dezelfde rechten als ieder ander. Hiermee komt een inclusieve samenleving, waarin iedereen meedoet, binnen bereik. Wij kunnen ons allen hiermee feliciteren!

  

Het VN-verdrag sluit goed aan bij de nieuwe taken van gemeenten, zoals jeugdhulp, participatie en de Wmo. Ratificatie betekent een extra stimulans voor de beweging die met de decentralisaties is ingezet: de samenleving aanpassen aan een zo breed mogelijke groep burgers, ook degenen met fysieke, mentale of sociale beperkingen. Het verdrag stimuleert de bewustwording en zet aan tot concrete actie. Meer informatie over het verdrag vindt u op www.vnverdragwaarmaken.nl en www.coalitievoorinclusie.nl.

 

Wat betekent dit voor uw gemeente?

De ratificatie van het VN-verdrag voor rechten van personen met een beperking schept verplichtingen voor iedereen! Dus ook voor u als gemeente.

 

In het casusboekje "VN-verdrag rechten van personen met een handicap" uitgebracht door Stimulansz, staan verhalen die illustreren welke hindernissen mensen met een handicap in het dagelijks leven moeten overwinnen. Deze publicatie is bestemd voor gemeenten die meer willen weten over de inhoud en de reikwijdte van het VN-verdrag. Wellicht inspireren deze verhalen u om binnen uw gemeente te zoeken naar goede oplossingen voor mensen met een handicap. Want ook zij willen graag deelnemen aan de samenleving.

 

U kunt het Casusboekje hier downloaden:

PDF icooncasusboekje over het VN-verdrag 2017 (PDF bestand)

 

Aanbod MEE Zuidoost Brabant

MEE Zuidoost Brabant denkt graag met u mee hoe uw gemeente lokaal uitvoering aan het verdrag kan geven. Wij doen dat samen met ervaringsdeskundigen; zij delen hun ervaringen en geven waardevolle tips en adviezen.

 

Samen met u werken we graag aan een inclusieve samenleving, zodat straks echt iedereen kan meedoen. U kunt contact met ons opnemen via ☎  040 214 04 04 of u kunt ons mailen.

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail