Sociale kaart

De Sociale kaart draagt bij aan de vergroting van de eigenkracht en zelfredzaamheid van burgers...

MEE Zuidoost Brabant biedt samen met Isatis Care de Sociale kaart. Dit is een website, voor burgers en professionals, met informatie over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd. Een databank met actuele adresinformatie bij u in de buurt. Elk adres is voorzien van een uitgebreide beschrijving van de organisatie.

 

De Sociale kaart van Isatis Care en MEE stelt burgers in staat om zélf (of met hulp van naasten) oplossingen in hun eigen omgeving te vinden zonder beroep te hoeven doen op de gemeente. Professionals binnen de gemeenten kunnen zich op deze manier specifiek richten op de kwetsbare burger die zelf niet in staat is om hulp te vinden. Middels het raadplegen van de Sociale kaart kan de professional deze kwetsbare doelgroep weer op weg helpen.


 

Voordelen Sociale kaart voor u als gemeente of zorginstelling

  • één centraal en toegankelijk systeem voor burger en professional; alle kennis blijft te alle tijden gewaarborgd
  • organisaties naar wens tot op lokaal niveau in kaart gebracht 
  • dagelijkse verrijking en beheer van alle gegevens door ervaren en gedreven professionals uit het werkveld
  • kostenbesparend: bevordert zelfredzaamheid van burgers en ondersteunt aan het keukentafelgesprek
  • gekoppeld aan Regelhulp, een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning. Gemeenten kunnen Regelhulp in combinatie met de Sociale kaart gebruiken.

 

De Sociale kaart bestaat uit twee onderdelen: de Sociale kaart website en de Sociale kaart PRO (een tablet-app voor onderweg en een webapplicatie voor op kantoor).

 

 

 

Geïnteresseerd?  Neem contact op met Sociale kaart Nederland                                               

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail