Onafhankelijke klachtenbemiddeling: een zorg minder

Op 1 januari 2016 is de ‘Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg’ (Wkkgz) ingegaan. Doel van deze wet is een zorgvuldige omgang met klachten over de zorgverlening, openheid over klachten en incidenten en hiervan leren. Om zo gezamenlijk de zorg te verbeteren.

 

U moet als zorgaanbieder een aantal dingen regelen om te voldoen aan deze wet. De belangrijkste verplichtingen per 1 januari 2017 zijn:

  • beschikken over een (onafhankelijke) klachtenfunctionaris

  • beschikken over een klachtenregeling

  • aangesloten zijn bij een erkende geschilleninstantie

 

MEE Zuidoost Brabant voert voor een aantal zorgaanbieders de taak van onafhankelijke klachtenfunctionaris uit. Zij neemt daarbij een neutrale positie in, gaat vertrouwelijk met informatie om en heeft ervaring in het onafhankelijk ondersteunen van cliënten.
Daarnaast adviseert de klachtenfunctionaris aan de instelling over mogelijke verbeteringen van de kwaliteit van zorg.

 

Wilt u voor uw organisatie ook gebruik maken van de onafhankelijke klachtenfunctionaris van MEE Zuidoost Brabant? Neem dan contact op met Wilma van Os, tel.: 06 43366546, e-mail , of neem contact op met het Servicepunt.

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail