Trainingspakket voor de aanpak van schulden bij mensen met een licht verstandelijke beperking

Een aanzienlijk deel van de mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) leeft in armoede en heeft schuldproblemen. Helaas blijkt in de praktijk dat schuldhulpverlening vaak onvoldoende aansluit op de behoeften en mogelijkheden van deze mensen. De aanvraag van schuldhulpverlening is voor hen bijvoorbeeld te ingewikkeld en het lukt hen niet om zonder hulp de juiste documenten aan te leveren. Hierdoor vallen ze relatief vaak uit of komen ze zelfs helemaal niet in aanmerking voor hulp. MEE NL en Stimulansz hebben daarom samen een compleet trainingspakket ontwikkeld, bestaande uit een e-learning, trainingen en casuïstiek. Tijdens de training krijgen professionals handvatten om de hulpverlening beter aan te laten sluiten op de behoeften en mogelijkheden van mensen met een LVB.

 

Voor wie

 • Professionals in de uitvoering, zoals medewerkers van sociale wijkteams, klantmanagers en schuldhulpverleners als voor beleidsmedewerkers in het sociaal domein. 
 • Beleidsmakers in het sociaal domein.

 

Wat komt aan bod 

 • Wat is een (licht) verstandelijke beperking en hoe herken je het
 • Sociaal emotioneel functioneren en gedrag
 • Omgang en communicatie met iemand met een LVB
 • Financiële vaardigheden en financieel gedrag
 • Gebruik van het sociaal netwerk van de klant en eigen mogelijkheden
 • Schuldhulpverlening: wat kun je doen bij (beginnende) financiële problemen
 • Schuldhulpverlening: wat kun je doen bij (problematische) schulden
 • Proces van schuldhulpverlening: knelpunten en verbeterpunten
 • Monitoren van de hulpverlening

 

Compleet trainingspakket  

Het trainingspakket bestaat uit twee delen: een pakket voor professionals in de uitvoering en een pakket voor beleidsmakers.


Voor professionals in de uitvoering: 

 • Een e-learning van ±4 uur. De e-learning wordt in de twee weken voorafgaand individueel gevolgd door de deelnemers. 
 • Twee trainingen van elk één dagdeel. Tussen de trainingen zit een periode van twee tot drie weken.
 • Een gezamenlijke terugkomdag van twee uur. Tussen de laatste training en de terugkomdag zit een periode van één tot twee maanden.

 

De training wordt verzorgd door een trainer van MEE. 

 

Voor beleidsmakers:  

 • Een e-learning van ±4 uur. De e-learning wordt in de twee weken voorafgaand individueel gevolgd door de deelnemers. 
 • Een training van één dagdeel.
 • Een gezamenlijke terugkomdag van twee uur. Tussen de training en de terugkomdag zit een periode van één tot twee maanden.

 

De training wordt verzorgd door een trainer van Stimulansz.

 

In het trainingsaanbod is een terugkomdag opgenomen die gezamenlijk door de professionals in de uitvoering en de beleidsmakers wordt gevolgd. Tijdens de terugkomdag bespreken de deelnemers de praktijk aan de hand van een aantal zelf ingebrachte casussen. Door gezamenlijk casuïstiek te bespreken, ontstaat synergie die leidt tot betere inzichten en een breder draagvlak voor maatwerk in de hulpverlening binnen de organisatie. De terugkomdag kan optioneel vaker dan eens georganiseerd worden. Bijvoorbeeld een half jaar of jaar na het volgen van de training.

De trainingsaanpak is ontwikkeld door Stimulansz en MEE NL met behulp van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Direct aanmelden 

Wilt u deelnemen aan deze training dan kunt u zich aanmelden via de website van MEE NL.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail