Trainingen voor professionals

MEE Zuidoost Brabant ontwikkelt en verzorgt trainingen op maat voor professionals in de dienstverlenende sector, het bedrijfsleven en non-profit, zoals onderwijs, zorg, gemeenten en welzijnswerk.

 

Wij geven trainingen over het herkennen van en omgaan met mensen met een beperking.

Tijdens deze trainingen leert u wat de betreffende beperking inhoudt. U leert wat belangrijk is in de communicatie met mensen die deze beperking hebben en u krijgt praktische tips over hoe met mensen met een beperking om te gaan.

Ook hebben wij een uitgebreid trainingsaanbod sociale netwerkversterking.

 

De trainers van MEE Zuidoost Brabant werken dagelijks met mensen met een beperking (lvb, autisme en NAH). Zij delen hun kennis en ervaring met u. Dit stelt u in staat om uw organisatie toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Zodat ook zij mee kunnen doen in de maatschappij.

 

Ervaringsdeskundigen

Tijdens onze trainingen sluit vaak een ervaringsdeskundige aan, die vertelt over leven met een beperking. Samen met de trainer geeft de ervaringsdeskundige vanuit zijn/haar perspectief informatie over leven met een beperking.

 

Locatie

De trainingen worden over het algemeen in company gegeven.

Een aantal trainingen verzorgen wij in samenwerking met andere organisaties.

 

Trainingen voor professionals

  • Sociale Netwerk Versterking: wat houdt Sociale Netwerk Versterking in? Wat kan dit betekenen voor cliënten? Wat betekent invoering van deze visie en werkwijze voor mijn organisatie? Wij bieden verschillende workshops, trainingen en coaching rondom SNV.
  • LVB in de praktijk (PDF): een incompanytraining van twee dagdelen voor professionals over het herkennen van en omgaan met volwassenen of kinderen met een licht verstandelijke beperking. Bij deze training hoort een aantal coachingsmomenten. Hierin wordt het in de cursus geleerde door middel van casuïstiekbespreking gekoppeld aan de praktijk.

  • Autisme in de praktijk (PDF):  een incompanytraining van twee dagdelen voor professionals over het herkennen van en omgaan met volwassenen of kinderen  met een autismespectrumstoornis. Bij deze training hoort een aantal coachingsmomenten. Hierin wordt het geleerde door middel van casuïstiekbespreking gekoppeld aan de praktijk.
  • NAH in de praktijk (PDF): een incompanytraining van twee dagdelen voor professionals over het herkennen van en omgaan met mensen met een niet aangeboren hersenletsel. Bij deze training hoort een aantal coachingsmomenten. Hierin wordt het geleerde door middel van casuïstiekbespreking gekoppeld aan de praktijk.
  • Aanpak van schulden bij mensen met een licht verstandelijke beperking
  • Autisme Belevings Circuit (PDF): per dag verwerken we duizenden prikkels. We ruiken, proeven, voelen, horen en zien. Zo geven we betekenis aan wat we waarnemen. Mensen met autisme hebben moeite met grote hoeveelheden prikkels. Wat hen onderscheidt van mensen zonder autisme is niet zozeer hun gedrag, maar vooral de wijze waarop ze waarnemen en denken. Wilt u eens zelf ervaren hoe dat is? Om van daaruit te leren hoe u autismevriendelijker kunt werken? Neem dan deel aan de ervaringsgerichte workshop ‘Het Autisme Belevingscircuit’!

 

Aanmelden voor een training

Wilt u meer informatie over de inhoud van een training neem dan contact op met mw. Ilse Op de Laak, accountcoördinator cursussen & trainingen, telefonisch via  ☎  06 43 36 65 32, via e-mail of gebruik het contactformulier.

 

Contactformulier MEE

 Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail