Diensten voor organisaties

MEE maakt meedoen mogelijk voor mensen met een beperking. Onze consulenten leveren hier ook een bijdrage aan door voor organisaties, zowel profit als non-profit, verenigingen, clubs etc. de voorwaarden te scheppen om mensen met een beperking een plek te geven. Dit doen ze door hun kennis en expertise over de verschillende soorten beperkingen en over ‘leven met een beperking’ te delen met en aan te bieden aan professionals. Hierdoor krijgen zij inzicht en begrip en wordt de toegankelijkheid naar het reguliere vergroot.

 

MEE Zuidoost Brabant biedt: 

Cursussen en trainingen voor professionals, zowel profit als non-profit, die hen in staat stellen een beperking te leren herkennen en hoe hier vervolgens mee om te gaan. MEE ZOB werkt hiermee aan de voorwaarden om mensen met een beperking mee te laten doen in de maatschappij.

 

Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) moeten zorgaanbieders per 1 januari 2017 aan een aantal verplichtingen voldoen. Eén daarvan is het beschikken over een (onafhankelijke) klachtenfunctionaris. MEE Zuidoost Brabant biedt uw organisatie de mogelijkheid om gebruik te maken van de inzet van haar klachtenfunctionaris.

 

Krijgt u als professional, bijvoorbeeld als huisarts, als wijkverpleegkundige of als Wmo-consulent, te maken met iemand met een beperking waarbij sprake is van veranderend gedrag, dan kunt u een beroep doen op de consulenten van MEE.

 

Het team schoolmaatschappelijk werk (SMW) van MEE werkt voor scholen en samenwerkingsverbanden, die steeds op zoek moeten naar passende oplossingen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

 

 

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail