Lokaal versterken

Om mensen met een beperking lokaal van dienst te zijn is vaak een grotere schaal nodig.

Daarom pakken we samen met andere zorg- en welzijnsorganisaties, scholen, gehandicaptenplatforms, bedrijven, uitkeringsinstellingen etc. de verantwoordelijkheid op om op lokaal niveau voor diverse groepen nieuwe kansen en een meer inclusief zorg- en welzijnsaanbod te creëren.

 

Ook draagt MEE Zuidoost Brabant via de netwerken zorg voor het snel beschikbaar stellen van expertise dan wel het zorgdragen voor een adequate verwijzing en bemiddeling waarmee iemand meteen op de goede plek komt. Hierdoor is er zo min mogelijk transactieverlies in de trajecten waarmee een effciënte dienstverlening aan mensen met een beperking bevorderd wordt.  We coördineren, initiëren of participeren in projecten, geformaliseerde netwerken of samenwerkingsverbanden met als doel een samenhangend maatwerkaanbod tot stand te brengen en participatie te verhogen. Lokaal waar mogelijk, regionaal waar nodig.

 

MEE Zuidoost Brabant coördineert de volgende geformaliseerde netwerken:

 

MEE Zuidoost Brabant participeert in:

 

Met de hieronder genoemde organisaties heeft MEE Zuidoost Brabant een samenwerkingsverband:

  • Stichting Mentorschap
  • Autisme Informatie Centrum (AIC)
  • Stg. Carrousel

 

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail