ANBI Informatie

MEE Zuidoost Brabant staat geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1 januari 2014 is deze informatie openbaar.

 

Een ANBI-status heeft een aantal belastingvoordelen, zoals:

 • een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang;
 • als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen;
 • donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

 

Op de site van de Belastingdienst vindt u meer informatie over de ANBI.
 

Overzicht gegevens

 • Naam ANBI: MEE Zuidoost Brabant
 • Kamer van Koophandel: 17185822
 • RSIN / Fiscaal nummer: 8152.46.304
 • Bestuurssamenstelling: mw. drs. Jeannette van den Tillaart
 • Beloningsbeleid: Conform NVTZ Bestuurders in Zorg & Welzijn
 • Raad van Toezicht: Leden Raad van Toezicht
 • Beloningsbeleid: Conform NVTZ Toezichthouders in Zorg & Welzijn
 • Doelstelling en Verslag activiteiten en financiële verantwoording:PDF icoonMaatschappelijk jaarverslag en jaarrekening 2016

 

Aan MEE Zuidoost Brabant gelieerde stichting

 

 

Contactformulier

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail