Over MEE

Wij zijn er voor mensen met een beperking. Én voor hun omgeving. Welke beperking iemand ook heeft, bij MEE Zuidoost Brabant kan hij terecht voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Of het nu gaat om een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking, een stoornis in het autistisch spectrum, niet aangeboren hersenletsel of een chronische ziekte. Wij helpen onze cliënten (weer) grip op hun leven te krijgen, onder andere door het versterken van de eigen kracht en het vergroten van de zelfredzaamheid.

 

Ons ideaal is een inclusieve samenleving waarin ook mensen met een beperking

optimaal kunnen participeren. Onze naam drukt uit waar we voor staan: MEE maakt meedoen mogelijk.

Meer informatie over wat MEE kan betekenen voor cliënten

  

MEE Zuidoost Brabant is er ook voor professionals die tijdens hun werk te maken krijgen met mensen met een beperking. Wij zetten onze kennis en ervaring in om hen van informatie en advies te voorzien. Ook hebben wij een dienstenaanbod specifiek op professionals gericht.

Zo maken wij de samenleving toegankelijker voor mensen met een beperking. 

Meer informatie over wat MEE kan betekenen voor professionals

 

 

Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie

MEE Zuidoost Brabant ontvangt subsidie van het Europees Sociaal Fonds voor ondersteuning door een extern adviseur van het project "Duurzame inzetbaarheid MEE Zuidoost Brabant".

 

ESFonds logo

 

 

 

 

 

 

 

Prestatieladder socialer ondernemen 

Vanaf 01-01-2016 is MEE Zuidoost Brabant een PSO-gecertificeerde organisatie. Lees meer >

 

PSO_BM_trede_02

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail