Inzet Ervaringsdeskundigheid

Begrip en écht begrepen worden zijn twee verschillende dingen. Daarom werkt MEE Zuidoost Brabant samen met ervaringsdeskundigen. Sommigen zijn mantelzorger, anderen hebben zelf een beperking. Bijvoorbeeld een vorm van autisme, niet aangeboren hersenletsel, chronische ziekte of een licht verstandelijke beperking. Zij weten als geen ander hoe het is om een beperking te hebben of om te leven met iemand met een beperking. 

 

Bruggenbouwers

Ervaringsdeskundigen zorgen er voor dat u de informatie uit de eerste hand krijgt en zij slaan, samen met de medewerker van MEE, een brug tussen formele en informele zorg.

Ervaringsdeskundigen zijn breed inzetbaar, o.a.:

  • inzet bij trainingen die MEE geeft aan vrijwilligers en professionals
  • het meedenken over wat een gemeente nodig heeft om te kunnen participeren, nu en in de toekomst
  • hun bijdrage tijdens keukentafelgesprekken
  • individuele cliëntcontacten  

 

Samenwerking medewerker met ervaringsdeskundigen

De ervaringsdeskundigen werken als vrijwilliger bij MEE Zuidoost Brabant altijd in samenwerking met een medewerker. De ervaringsdeskundigen volgen intern een korte opleiding, samen met de medewerkers,  zodat ze  zich voldoende toegerust voelen om als ervaringsdeskundige ingezet te worden.  Gedurende het  hele traject  krijgen zij ondersteuning van een coördinator. 

 

Roos, een ervaringsdeskundige aan het woord... 

Roos, 24 jaar en vanaf haar geboorte, door zuurstofgebrek, beperkt: "Mensen met een beperking hebben de gemeente nodig. De gemeente moet daarom veel meer een maatschappelijke organisatie worden. Gemeente, ik wil wel met jullie in gesprek."   

 

Lees hier het verhaal van Roos >>   

 

Sietse, een ervaringsdeskundige aan het woord... 

Of het verhaal van Sietse, 37 jaar: "Neem de tijd en heb geduld met mensen met een beperking. En... neem vooral de tijd om erachter te komen waar mensen met een beperking wél goed in zijn!"  

 

Lees hier het verhaal van Sietse >>  

 

Interesse? 

Wilt u weten wat ervaringdeskundigen voor uw gemeente kunnen betekenen? Mail of bel dan naar Mariet Geurts, projectleider ervaringsdeskundigheid, ☎ 06 43 36 66 19.  

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail