Onafhankelijke cliëntondersteuning langdurige zorg

Heeft u een Wlz-indicatie? En heeft u vragen of behoefte aan ondersteuning? Bijvoorbeeld over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of wilt u veranderen van aanbieder?


Iedereen met een indicatie voor langdurige zorg heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Dat is ondersteuning bij het regelen van de voor u juiste vorm van zorg en bij het maken van afspraken hierover.

 

U kunt hiervoor rechtstreeks terecht bij MEE Zuidoost Brabant. MEE heeft meer dan 60 jaar ervaring in de onafhankelijke cliëntondersteuning en heeft kennis van de (zorg)mogelijkheden en kwaliteit van zorgaanbod in de regio. We helpen u bij het organiseren van wat u nodig heeft om uw leven en zorgbehoefte zo goed mogelijk en passend bij uw situatie in te richten. Vaak heeft u te maken met verschillende zorgorganisaties, instanties en wet- en regelgeving. MEE zorgt voor samenhang en stemt waar nodig en gewenst af met uw netwerk (zoals mantelzorgers, familie en vrijwilligers). Uw wens staat altijd centraal.

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Heeft u een Wlz-indicatie en heeft u onafhankelijke hulp nodig bij het regelen van langdurige zorg? Onze onafhankelijke cliëntondersteuners bieden u:

  • informatie en advies
  • ondersteuning bij het opstellen van een persoonlijk plan
  • ondersteuning bij het kiezen van een passende Wlz zorgaanbieder en passende Wlz zorg
  • ondersteuning bij het opstellen, bijstellen en evalueren van het zorgplan
  • bemiddeling indien zorg niet conform verwachting en afspraken wordt geleverd
  • ondersteuning bij klachten, geschillen, bezwaar en beroep
  • ondersteuning bij herindicatie

 

 

Informatie en advies

U krijgt informatie en advies over het Wlz-zorgaanbod in de regio, verschillende zorgvormen, uw rechten en eventuele wachtlijsten.

 

Ondersteuning bij het opstellen van een persoonlijk plan

U krijgt ondersteuning bij het opstellen van een persoonlijk plan, voorafgaand aan de realisatie van zorg. Uitgangspunt hierbij is úw visie op uw eigen leven.


Ondersteuning bij het kiezen van een passende Wlz zorgaanbieder en passende Wlz zorg

U krijgt ondersteuning bij de keuze voor de best passende Wlz zorg. Hierbij ontvangt u informatie over de mogelijke leveringsvormen en een advies over welke leveringsvorm het best past bij uw situatie.

 

U krijgt ondersteuning bij (het maken van) een keuze voor een (passende) Wlz-zorgaanbieder. Hierbij krijgt u informatie over zorgaanbieders die passende zorg kunnen leveren.

Cliëntondersteuners kunnen u  bemiddelen of begeleiden naar een zorgaanbieder als u gekozen heeft voor opname in een instelling, een Volledig pakket thuis (VPT) of Modulair pakket thuis (MPT).

 

Ondersteuning bij het opstellen, bijstellen en evalueren van het zorgplan

U krijgt ondersteuning bij het opstellen, bijstellen en evalueren van het zorgplan en bij de zorgplanbesprekingen (na aanvang van de zorglevering). U krijgt uitleg over wat er in een zorgplan hoort te staan en waar een zorgplan aan moet voldoen en wat de taken en verantwoordelijkheden van de zorgaanbieder hierin zijn. De cliëntondersteuner van MEE geeft u handvatten en tips om zelfstandig het gesprek aan te gaan of kan, als u dit uitdrukkelijk wenst, ook aanwezig zijn bij de zorgplanbespreking.


 

Bemiddeling indien zorg niet conform verwachting en afspraken wordt geleverd

U wordt ondersteund als u een andere invulling van de zorg wilt en/of de zorg niet conform de afspraken geleverd wordt. In overleg met u wordt de situatie onderzocht en bekeken wat u er zelf in kan doen en/of heeft ondernomen. U krijgt advies over het zetten van vervolgstappen. Zo nodig is de cliëntondersteuner aanwezig bij een gesprek met de zorgaanbieder.

 

Ondersteuning bij klachten, geschillen, bezwaar en beroep 

U krijgt ondersteuning bij klachten, geschillen, bezwaar en beroep. U wordt geïnformeerd over de procedure en risico's, over uw positie en de verschillende mogelijkheden worden aan u voorgelegd.

 

Ondersteuning bij herindicatie

U wordt geïnformeerd over de procedure bij herindicatie en de mogelijkheden en risico's. Daarnaast wordt u voorbereid op het indicatiegesprek. Zo nodig is de cliëntondersteuner aanwezig bij een gesprek.

 

De ondersteuning die MEE biedt is onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoren. Vanzelfsprekend gaan wij vertrouwelijk om met de door u verstrekte informatie. Een cliëntondersteuner zorgt voor een sterkere positie van u als cliënt. 
Er zijn voor u geen kosten verbonden aan deze ondersteuning.

 

Contact

De onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE Zuidoost Brabant helpen u graag.

U kunt hen op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bereiken:

☎ 040 214 04 04, stuur een e-mail of zoek op uw gemeente.

 

 

ZOEK UW GEMEENTE                       

 

 

 

 

Download hier de folder:

PDF icoonWlz folder MEE Zuidoost Brabant (PDF bestand)

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail