Cliëntondersteuning

MEE Zuidoost Brabant biedt informatie, advies en ondersteuning op maat. Samen met u kijken wij wat nodig is, we maken gezamenlijk een plan en waar nodig betrekken we de mensen uit uw omgeving erbij, zodat u zelf weer verder kunt.

 

Sociaal domein

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd dat elke gemeente er voor moet zorgen dat cliëntondersteuning beschikbaar is op het gehele sociale domein. Hieronder vallen: maatschappelijke ondersteuning, zorg, preventieve zorg, jeugdzorg, onderwijs, welzijn, wonen en werk en inkomen. 

U kunt gratis gebruik maken van cliëntondersteuning bij het onderzoek naar uw hulpvraag. De cliëntondersteuning is onafhankelijk: de ondersteuning die geboden wordt om u bij te staan tijdens de besluitvorming over de toekenning van een maatwerkvoorziening of persoonsgebonden budget is volledig onafhankelijk van het besluit dat de gemeente uiteindelijk neemt.

 

Cliëntondersteuners bij u in de wijk

U, uw netwerk of de mantelzorg kan een beroep doen op de cliëntondersteuning van MEE. U vindt onze cliëntondersteuners in een wijkteam bij u in de buurt. Zij geven u uitleg over ingewikkelde zaken, staan naast u en denken mee om samen een goede oplossing te vinden. Zodat u zelf weer verder kunt.

 

Heeft u een Wlz-indicatie en heeft u vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Dan kunt u rechtstreeks terecht bij een cliëntondersteuner van MEE Zuidoost Brabant. Dat is geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz).

Een cliëntondersteuner van MEE helpt u bij het organiseren van wat u nodig heeft om uw leven en zorgbehoefte zo goed mogelijk in te richten. Als u te maken heeft met verschillende organisaties, instanties en wet- en regelgeving, kunnen wij zorgen voor afstemming. Lees verder wat onze cliëntondersteuner kan bieden in de Wlz.

 

Waar vindt u ons? 

Onze cliëntondersteuners vindt u in de meeste zorg- of wijkteams in uw gemeente.

 

                               ZOEK UW GEMEENTE                           

 

 

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail