Wens, klacht of idee

Uiteraard doet MEE Zuidoost Brabant er alles aan u zo goed mogelijk van dienst te zijn en proberen wij onze dienstverlening zo goed mogelijk te laten aansluiten bij uw wensen. Wij horen dan ook graag van u wat u van ons werk vindt.

 

Tevreden? Goed idee?

Laat het ons weten! Dat mag telefonisch of  gebruik het contactformulier.

 

Niet tevreden?

Als u ondanks onze inspanningen ontevreden bent over de geboden dienst of bejegening, horen wij dit graag. Wij raden u wel aan dit in eerste instantie direct te bespreken met de betreffende medewerker. Een gesprek neemt vaak al veel ongenoegen weg.
Lukt dit niet, dan kunt u contact opnemen met de leidinggevende van uw consulent. Komt u ook dan niet tot een oplossing, richt u zich dan tot de Raad van Bestuur.


Voor het melden van uw klacht of het opvragen van de klachtenregeling van MEE kunt u ook gebruik maken van het contactformulier.

 

Contactformulier

 

In de meeste gevallen komen wij er samen met u uit. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u contact opnemen met een externe klachtencommissie: de Interprovinciale Klachtencommissie.

  

De Interprovinciale Klachtencommissie is een onafhankelijke commissie, ingesteld door de MEE-organisaties in de provincie Noord-Brabant en Limburg, op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. De leden van de klachtencommissie zijn niet verbonden aan MEE en zijn dus onafhankelijk.

 

Bij de Interprovinciale Klachtencommissie kunt u uw klacht bij voorkeur digitaal indienen. Dit kan via de website mee.klachtregeling.nl
 

Indien u geen gebruik wenst te maken van een digitale melding, kunt u uw klacht schriftelijk indienen:

 

Klachtencommissie MEE Noord-Brabant en Limburg
Postbus 90154
5000 LG Tilburg
Telefoon: 013 594 42 76

 

Mocht ook de procedure bij de Interprovinciale Klachtencommissie voor u niet tot een goede oplossing leiden, dan kunt u zich wenden tot de Inspectie voor de Gezondheidszorg of tot de kantonrechter.

 

 


Ondersteuning door een externe organisatie

U kunt er ook voor kiezen zich tijdens het melden van klachten te laten ondersteunen door een externe organisatie, namelijk:

 

Zorgbelang Brabant, Adviespunt Zorgbelang (I&K)
Ringbaan-Zuid 44
5022 PN Tilburg
Telefoon: 0900 243 70 70
E-mail: ....

 

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail