VN-verdrag rechten van mensen met een beperking

Op 14 juli 2016 is het VN-verdrag voor de rechten van personen met een beperking in Nederland geratificeerd (bekrachtigd). Het verdrag geeft mensen met een beperking dezelfde rechten als ieder ander. Hiermee komt een inclusieve samenleving, waarin iedereen meedoet, binnen bereik.

 

Zonder toegankelijkheid is participatie niet mogelijk

Met het VN-verdrag is Nederland verplicht om zich in te zetten voor een inclusieve samenleving, waarin mensen met een beperking hun eigen keuzes kunnen maken. Dit sluit volledig aan bij de missie van MEE: meedoen mogelijk maken voor mensen met een beperking. Het verdrag regelt dat goederen en diensten toegankelijk en bruikbaar moeten zijn voor mensen met een beperking. Iedereen moet een gebouw binnen kunnen, een website kunnen lezen, of geld kunnen opnemen. Zonder toegankelijkheid blijven mensen met een beperking afhankelijk en is participatie niet mogelijk.  

Het verdrag stimuleert de bewustwording en zet aan tot concrete actie om meedoen voor iedereen mogelijk te maken. Meer informatie over het verdrag vindt u op www.vnverdragwaarmaken.nl en www.coalitievoorinclusie.nl.

 

Wat doet MEE Zuidoost Brabant in uw gemeente?

MEE Zuidoost Brabant denkt met de gemeenten mee hoe zij lokaal uitvoering kunnen geven aan het VN-verdrag. Dit doen wij samen met ervaringsdeskundigen; zij delen hun ervaringen en geven waardevolle tips en adviezen.

 

Heeft u zelf tips of adviezen hoe wij en/of uw gemeente kan bijdragen aan een inclusieve samenleving? Laat het ons weten!

 

TIP MEE  

 

 

Bekijk hier het filmpje over het VN-verdrag van ieder(In)

 

 

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail