Mijn leven is er veel kleurrijker op geworden!

"Gerard – niet aangeboren hersenletsel - kwam binnen met de vraag om ondersteuning bij het zelfstandig blijven wonen. Er is in kaart gebracht wat de zorgen en wensen van Gerard zijn en samen met zijn familie en zijn vrienden is er een bijeenkomst geweest.

Er kwamen thema’s ter sprake die te maken hadden met veiligheid, eenzaamheid en vrijetijdsbesteding. Met hulp van zijn familie  en zijn vrienden is nagedacht over mogelijke oplossingen hiervoor en een plan gemaakt. Hierin zijn schema's opgesteld en afspraken gemaakt en door alle inzet vanuit zijn netwerk voelt Gerard zich geborgen en is de drempel om hulp te vragen aan de mensen in zijn directe omgeving veel lager geworden".

 


 

Sociale Netwerk Versterking

In het verleden losten professionals de problemen  veelal op vóór iemand. Werd je vervolgens weer met een nieuw probleem geconfronteerd, dan zocht je opnieuw naar professionele hulp. Met als gevolg dat je als client afhankelijk blijft van professionele ondersteuning.

 

Dat kan anders……. Mensen zijn vaak prima in staat om zelf oplossingen aan te dragen voor problemen. Vaak sluiten deze zelfs beter aan bij de persoonlijke situatie.

Het doel van SNV is dat u samen met uw familie en mensen uit uw naaste omgeving een plan voor de toekomst maakt. Familie en vrienden zijn (vaak) langer betrokken en staan dichterbij een cliënt.

 

De consulent van MEE ondersteunt u bij het maken van zo’n plan. Uw netwerk kan bestaan uit familieleden, vrienden, buren, collega’s of bijvoorbeeld de trainer van de sportclub.

 

Hoe werkt het?
Om iemand zelf verantwoordelijk te maken voor de oplossing van zijn problemen en hier zijn netwerk bij te betrekken, doorloop je een proces. Het start bij het verhaal of de situatie van de persoon. Vervolgens breng je samen met de persoon en de mensen die dichtbij hem staan, het netwerk in kaart. Hierna volgt het organiseren van een meedenkbijeenkomst, waarin de persoon een plan voor de toekomst maakt met zijn netwerk.

 

Geïnteresseerd?

Wilt u ondersteuning bij het versterken van het sociaal netwerk? Neem contact op met het Servicepunt van MEE Zuidoost Brabant. Zij kunnen u hierover informeren.

 

 

Direct contact opnemen met MEE

 

 

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail