De Cliëntenraad

MEE is een organisatie die aan ruim 5.000 cliënten ondersteuning biedt. De organisatie wil graag dat de cliënten invloed hebben en meedenken over het beleid en de uitvoering. Daarom heeft MEE Zuidoost Brabant een Cliëntenraad.

 

De Cliëntenraad wordt betrokken bij allerlei belangrijke beslissingen. De Cliëntenraad adviseert, onafhankelijk en kritisch, gevraagd en ongevraagd, de Raad van Bestuur van MEE Zuidoost Brabant over het beleid. Zij doet dit vanuit het belang van de cliënten. De Cliëntenraad signaleert knelpunten en kansen. Bijvoorbeeld over de manier waarop ondersteuning wordt geboden. Maar ook over hoe de organisatie het beste kan worden ingericht.

 

Inbreng van cliënten is belangrijk

Als u in de Cliëntenraad zit neemt u maandelijks deel aan een vergadering. De ene maand vergadert de Cliëntenraad met elkaar, de andere maand overlegt de Cliëntenraad met de Raad van Bestuur.

 

De cliëntenraad kent twee soorten leden:

  • cliënten met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking, chronisch zieken of mensen met een autismespectrumstoornis;
  • vertegenwoordigers van cliënten, zoals ouders, partner, broer of zus. Maar ook een verzorger, curator of mentor kan lid zijn van de Cliëntenraad.

 

Lid worden van de Cliëntenraad

De Cliëntenraad is op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde leden. U kunt daarvoor de vacature bekijken.

 

Contact opnemen 

Wilt u meer informatie over de Cliëntenraad neem dan contact met ons op.

 

 

Contactformulier

 

 

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail