MEE voor cliënt en omgeving

zajnabe

√ Onafhankelijke cliëntondersteuning

√ Voor kwetsbare burgers en hun familie, vrienden en anders  betrokkenen

√ Specifieke kennis op het gebied van mensen met een beperking

 

√ Cliëntondersteuning langdurige zorg

voor mensen met een indicatie voor de wet langdurige zorg (Wlz) 

 

MEE maakt meedoen mogelijk

 

MEE voor cliënten

MEE voor professionals

knowledge-tree 

√ Hoe herken ik een (verstandelijke) beperking?

√ Hoe kunnen mijn medewerkers het beste omgaan met iemand met autisme?

√ Hoe rust ik onze vrijwilligers toe in het begeleiden van mensen met een beperking?  

 

MEE verzorgt informatie & voorlichting, trainingen, coaching en consultatie.  

 

MEE voor professionals